Onlangs bekeken producten

Nieuws

Geen actueel nieuws

Algemene verkoopsvoorwaarden

Elektronisch voor de site : www.sentiersdumonde.be

SPRL KAYU JATI
Rue Pont à Migneloux ,33-6041 Gosselies BELGIE
Telefoon/Fax : 071/817423
Bank : FORTIS BANK ( Belgique )

Num : 001-5938526-68
IBAN : BE82 0015 9385 2668
BIC : GEBABEBB
BTW : BE 0863527256


Inleiding

De huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke aankoop verricht via de internetsite « www.sentiersdumonde.be » Exclusieve eigendom van het bedrijf KAYU JATI SPRL houder van alle wijzigingsrechten zonder voorafgaande kennisgeving.
Elke bestelling wordt onderworpen aan de algemene verkoopsvoorwaarden in werking op de datum van de bevestiging van de verkoper. De elektronische handtekening van de partijen is juridisch gelijkwaardig aan de handgeschreven handtekening. De verwerving van een vastgoed via de genoemde site impliceert de onbetwistbare overeenkomst op deze voorwaarden en bepalingen.
Elke besteling goedgekeurd door KAYU JATI SPRL leidt tot een commercieel contract, enkel herroepbaar in het kader van de Belgische wet die de handelsbetrekkingen bestuurt; met uitsluiting voor de professionele kopers.
De gegevens met betrekking tot de klanten, verzameld en/of gearchiveerd tijdens commerciële onderhandelingen, worden opgeslagen voor exclusief gebruik in het belang van het bedrijf KAYU JATI SPRL Zij zullen niet worden verleend noch doorgegeven zonder de toestemming van de rechthebbenden.
Het beheer van de verkoop zal gebeuren in overeenstemming met de ethische , juridische en Belgische fiscale regels.


Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 :

De elektronische catalogus biedt artikels aan die in voorraad zijn op de datum van de uitvoering van de verkooporder. Deze is pas definitief na bevestiging van de verkrijgbaarheid van de bestelde artikelen. In geval van ontbrekende artikelen, zal er een vervangingsartikel aangeboden worden op beslissing van de klant, oftewel via elektronische weg oftewel via elk ander communicatiemiddel.

Artikel 2 :

De prijzen weergegeven in de catalogus zijn inclusief BTW voor het afhalen in onze winkels, buiten verpakkingskosten en leveringskosten. Deze worden berekend volgens het traject, het volume en het gewicht van het te verzenden pakket.
Het volledig bedrag van de bestelling zal meegedeeld worden aan de koper voor goedkeuring, handeling waarbij de levering kan starten.

Artikel 3 :

Eens het akkoord van de klant over de gegevens voor bevestiging, zullen de bestelde artikelen zorgvuldig voorbereid worden voor levering of voor afhaling door de klant, in afwachting van de betaling.

Artikel 4 :

De methode van betaling is de « Grand Cash », vooruitbetaling in euro, door elektronische weg of elk ander middel van afhandeling.

Artikel 5 :

Bij ontvangst van het reglement, wordt het pakket ten laatste de volgende vierde werkdag verstuurd. Bij bestelling van een specifiek artikel of een artikel dat niet in voorraad is, zal de leveringstermijn ongeveer 4 maanden zijn. Gewone bestellingen waarvoor we binnen de 15 dagen geen betaling ontvangen vanaf de dag van bevestiging zullen simpelweg geannuleerd worden. Ieder initiatief van de klant in verband met deze bestelling zal nietig verklaard worden.
In het geval van niet beschikbare artikelen en dat de klant nog wil en/of aangepaste meubelen, eisen wij een voorschot op de bestelling van 30% van de geschatte prijs van de bestelling. Het saldo moet worden betaald bij melding van de zending en goedkeuring van de inventaris en ook de staat van de ontvangen goederen. Indien geen nieuws van de klant binnen de 15 werkdagen na informatie van wat voorafgaat, zal het bedrijf KAYU JATI SPRL het bedrag dat werd betaald als voorschot voor zich houden, wat overeenstemt met 30% van het bedrag van de bestelling, zonder tegenwerking of terugvordering van de koper. Deze som dient dan voor het dekken van de kosten gekoppeld aan de stappen ondernomen om het artikel in voorraad te krijgen. Vanaf dan verliest de koper al zijn rechten voor terugbetaling of van tegemoetkoming en het pakket zal in de verkoop worden gezet.

Artikel 6 :

Bij ontvangst van de levering beschikt de klant over 7 werkdagen om elk defect of gebrek te melden die hij ondervindt in de staat en de structuur van de goederen ten opzichte van de catalogus. Het bedrijf KAYU JATI SPRL zal het artikel terugnemen en zal de nodige beslissing nemen in akkoord met de klant. Bovendien beschikt de koper over dezelfde termijn om zijn bestelling op te zeggen, vervolgens stuurt hij het pakket terug in de originele verpakking, zonder enige schade en met de terugkosten voor zijn rekening. Als dit termijn overschreden is dan is de verkoop definitief en zonder protest. Het recht om het artikel terug te sturen geldt niet voor aangepaste artikelen.
In overeenstemming met artikel 47 (LPMC ° 6 april 2010): voor elke overeenkomst op afstand heeft de consument een tijd van 14 kalenderdagen terug te trekken uit het contract is dit recht zonder boete en zonder opgave van redenen. ..

Artikel 7 :

Terugbetaling als gevolg van een opzeg binnen de termijnen en de voorwaarden, zal uitgevoerd worden in de volgende 15 dagen na aftrek van de reële kosten in deze handeling.

Artikel 8 :

Behalve in geval van overmacht, buiten de wil van het bedrijf KAYU JATI SPRL , omwille van de menselijke aard of middelen, zijn de leveringstermijnen omschreven in vorig artikel onverstoorbaar.


Waarborg

Artikel 9 :

In geval van aankoop voor personlijk gebruik, zegt de wet van 1 september 2004 dat er een waarborg is van 2 jaar, beginnend bij de dag van de levering. Deze waarborg dekt alle montagefouten, structuurfouten, fabricagefouten of andere gebreken in het nadeel van de koper. Daarentegen, wordt uitgesloten : poging tot herstelling door de klant of door een andere partij niet goedgekeurd door de verkoper, een abnormaal gebruik dat voortvloeit uit toepassing van de massa’s, buitensporige volumes of blootstelling aan ongepaste temperaturen.
Wetend dat onze collectie van meubels en van decoratieartikelen volledig handgemaakt zijn en een uniek karakter hebben, waardoor het lichte verschillen en tinten vertoont, mag de klant zijn rechten tot waarborg en omruiling niet overmannen. Bovendien zijn bijna alle onze werken uitgevoerd in teak hout, waardoor het specifieke kenmerken, eigenschappen en nuances vertoont.
Natuurlijke veranderingen van verschijning in de tinten , de lichte en verwaarloosde scheuren natuurlijk en professioneel erkend bij dit soort hout; zijn niet te wijten aan de leverancier en het materiaal. Bijgevolg, dit gedrag inherent aan teak hout geeft geen recht aan de koper om een herstelling te eisen, of het voor de waarborg is of voor een standaard omruiling. Om dergelijke toestanden te voorkomen, zal het bedrijf KAYU JATI SPRL zijn deskundige aanwijzen, bevoegd te beslissen in dit geval, volgens de norm EN 335-2.

Artikel 10 :

In geval van conflict, is enkel de Belgische wet van toepassing. Elke onenigheid valt binnen de bevoegdheid van de rechtbanken van Charleroi.